จัดวางเครื่องฟอกอากาศอย่างไร ให้ได้คุณภาพอากาศที่ดีที่สุด

หลังจากเฟ้นหาและลงทุนซื้อเครื่องฟอกอากาศคุณภาพดีมาใช้ในบ้านแล้ว เชื่อว่าคุณคงมีความมั่นใจว่า ต่อไปนี้บรรดาฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจทั้งหลายคงจะถูกจัดการเรียบร้อย ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าในอากาศที่เราหายใจเข้าออกจะมีฝุ่น PM 2.5 ปะปนเข้ามาเท่าไหร่ หรือมีแบคทีเรีย ไวรัสอะไรที่จะเข้ามาก่อโรคร้ายหรือไม่ แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากที่เราจะต้องทำการบ้านเพื่อเลือกสรรเครื่องฟอกอากาศที่ดี ที่เหมาะสมมาใช้แล้ว เรื่องของการจัดวางตำแหน่งของตัวเครื่องให้ถูกที่ถูกทาง ก็เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจเช่นกัน

เทคนิคการเลือกตำแหน่งวางเครื่องฟอกอากาศในห้องต่าง ๆ ของบ้าน

                โดยปกติแล้วหลักการทำงานของเครื่องฟอกอากาศคือการดูดอากาศจากบริเวณรอบ ๆ ตัวเครื่องเข้าสู่ช่องอากาศเข้า ซึ่งมีทั้งส่วนหน้าและหลัง หรือรอบทิศทางแล้วแต่ชนิดและรุ่นของตัวเครื่อง เพื่อดักจับฝุ่นละออง กลิ่น และจัดการกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ปะปนมาออกมา ก่อนจะปล่อยอากาศที่ถูกกรองแล้วนั้นออกจากด้านบนของตัวเครื่อง ดังนั้นตำแหน่งการวางเครื่องจึงต้องเป็นจุดที่มีการไหลของอากาศในห้องเข้าสู่ตัวเครื่องได้มากที่สุด และสามารถส่งอากาศที่ถูกกรองออกไปได้ทั่วถึงทุกบริเวณในห้องได้ และนี่คือเทคนิคดี ๆ ในการเลือกตำแหน่ง

  1. จุดที่ดีที่สุดในการวางเครื่องฟอกอากาศคือ “กลางห้อง” เนื่องจากตำแหน่งกลางห้องเป็นจุดที่อากาศโดยรอบไหลเข้าและออกจากเครื่องได้อย่างทั่วถึงที่สุด แต่ทั้งนี้ต้องระวังเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่อาจตั้งขวางทางลมประกอบด้วย

  2. ตั้งเครื่องห่างจากเตียงนอนในระยะ 6-10 ฟุต และหันตัวเครื่องเข้าทางเตียงนอน เพื่อคุณภาพการกรองอากาศที่ดีที่สุด ระยะห่างที่แนะนำในการตั้งเครื่องห่างจากเตียง คือ มากกว่า 6 ฟุต เพื่อให้ระยะการไหลเข้าตัวเครื่องต่อเนื่องและไม่ควรตั้งห่างเกิน 10 ฟุต เพื่อให้เราได้รับอากาศดีที่ถูกกรองฝุ่นละอองแล้วไปใช้ในการหายใจได้เต็มที่

  3. ไม่ควรตั้งตัวเครื่องใกล้เครื่องปรับอากาศ บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่า การจัดวางเครื่องฟอกอากาศไว้ใกล้กับเครื่องปรับอากาศ จะทำให้อากาศที่ถูกกรองส่งต่อไปให้เครื่องปรับอากาศ ได้กระจายอากาศดีเข้าสู่ตัวห้องต่อไปได้ดีขึ้น แต่แท้จริงแล้วเครื่องปรับอากาศมักมีแรงดูดสูงกว่าเครื่องฟอก ทำให้แย่งเอาอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองมากระจายต่อแทน

  4. ตั้งห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 12-18 นิ้ว ไม่ควรตั้งตัวเครื่องไว้ใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบ้านมากจนเกินไป เนื่องจากการทำงานของเครื่องอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวได้

  5. หากต้องเลือกวางไว้ใกล้กำแพงให้เลือกกำแพงด้านยาว และเว้นระยะห่างอย่างน้อยครึ่งฟุตหากจำเป็นต้องตั้งเครื่องไว้ใกล้กำแพงด้านใดด้านหนึ่ง ควรเลือกวางไว้ใกล้กำแพงที่มีความยาวมากกว่า เพราะมีการไหลของอากาศเข้าได้มากกว่า และควรตั้งห่างกับกำแพงอย่างน้อยครึ่งฟุตเพื่อให้มีระยะให้มวลอากาศฝั่งกำแพงไหลเข้าได้ในปริมาตรที่เหมาะสม อีกทั้งยังลดการสะสมของฝุ่นละอองบนผนังได้ด้วย

  6. ตั้งในที่ร่มและไม่ถูกแสงอาทิตย์โดยตรง เนื่องจากความร้อนในแสงแดดอาจทำให้ตัวเครื่องเสื่อมสภาพ หรือสียหายจากความร้อนได้

ความปลอดภัยจากการตำแหน่งการวางเครื่องฟอกอากาศก็เป็นอีกเรื่องที่พลาดไม่ได้

                หลังจากเลือกทำเลที่เหมาะสมในการวางเครื่องฟอกอากาศในบ้านของเราได้แล้ว อีกสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่ตั้งสุ่มเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุต่อบุคคลทั่วไปหรือไม่ ง่ายต่อการเข้าเล่นของเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงหรือไม่ เพื่อที่เราจะได้วางใจว่า นอกจากจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองและเชื้อโรคอันตรายในอากาศแล้ว ก็ยังปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *